صدور شناسنامه


شناسنامه حیوانات خانگی نشان دهنده هویت حیوان و صاحب آن می باشد که  در بر گیرنده تمامی مشخصات هویتی حیوان می باشد و حیوان دارای شناسنامه از ارائه بهتر خدمات، می تواند بهره مند گردد

صدور شناسنامه سگ ، گربه ، پرندگان و انواع حیوانات خانگی با انجام معاینه کامل و عملیات واکسیناسیون و پیشگیری  بر علیه انگلهای داخلی همچنین  خوراندن قرص های ضد انگل  به حیوانات شما  توسط  دکتر دامپزشک مجموعه دامپزشکی گوهردشت صادر می گردد.

مزایای شناسنامه  :

  • تشکیل بانک اطلاعات ژنتیکی و بیماریهای ژنتیکی
  • هویت دار شدن
  • ثبت انساب و تشکیل شجره برای نسلهای متوالی
  • تردد آسانتر سگ های شناسنامه دار به مراکز درمانی و آموزشی
  • پیشگیری از سوءاستفاده افراد غیر صلاحیت دار جهت صدور شناسنامه
  • تعیین و مستند شدن مالکیت حیوان