معاینات بالینی
 
 
 

ویزیت و معاینه انواع حیوانات خانگی اعم از سگ های نژاد بزرگ و کوچک ، انواع نژاد گربه ها ، پرندگان زینتی و ماکیان ، جوندگان در درمانگاه دامپزشکی گوهردشت انجام می شود.

جهت ریشه یابی مشکلات و بیماری های حیوانات ، جمع آوری اطلاعات اولیه و دقیق بسیار مهم است. ساختار اصلی اطلاعات اولیه را اخذ تاریخچه و معاینات فیزیکی تشکیل می دهند. کسب تاریخچه با شرح و بیان خصوصیات حیوان آغاز می شود. سن ، جنس و نژاد شامل این خصوصیات می باشند. 
ارتباط جنسیت با بیمای ها نیز به طور محسوسی مشخص گردیده است و اکثر بیماری ها تمایل به بروز در یکی از جنس ها را دارند (سرطان پستان ، بیماری پروستات) در نتیجه جنسیت حیوان در روش درمانی مهم است.
تاریخچه دقیق بر اساس اظهارات صاحب حیوان ، مطالعه پرونده های قبلی حیوان و یا گفتگو و مشاوره با سایر دامپزشکان حاصل می گردد.

با ثبت تاریخچه و تشکیل پرونده در درمانگاه دامپزشکی گوهردشت حیوان شما طبق برنامه ای دقیق و مدون پروسه درمان و چک آپ ماهیانه خود را طی نموده و با آسودگی خاطر در کنار شما زندگی خواهد کرد.