واکسیناسیون
     

از اهمیت واکسیناسیون منظم می توان به این مورد اشاره کرد که بیماری های زیادی با تجویز واکسن قابل پیشگیری هستند از جمله بیماری دیستمپر و پاروا ویروس که از بیماریهای غیر قابل درمان و سخت درمان و با آمار تلفات بالا می باشند اما استفاده از برنامه منظم واکسیناسیون روی آنها بسیار موثر بوده و دامپزشکان توانسته اند توسط واکسیناسیون با این بیماریها مقابله کنند.

از آنجایی که امر واکسیناسیون یک مساله بسیار حساس است در این زمینه باید به نکات مهمی دقت شود که تندرستی حیوان خانگی را تضمین نماید. چون واکسن یک ماده بیولوژیک می باشد شرایط نگهداری و حمل خاص خود را دارد. برای اطمینان از صحت و کیفیت واکسن حتما باید به کلینیکها و بیمارستانهای دارای مجور و اعتبار مراجعه شود چون این مراکز ملزم به رعایت دستورالعملهای سازمان دامپزشکی می باشند وبطور مستمر تمامی مسائل مربوط به اصالت واکسن و شرایط واکسیناسیون توسط بازرسان سازمان بررسی می شود.
واکسن و واکسیناسیون به هیچ عنوان ریسک پذیر نمی باشد و باید برای تهیه و واکسیناسیون به بسیاری مسائل توجه کرد و برای عدم خطا در این روند و نتیجه مطلوب گرفتن ، این امر را به مجموعه های معتبر سپرد.

در درمانگاه دامپزشکی گوهردشت در محیطی کاملا استریل شده می توانید دوره واکسیناسیون حیوان خانگی خود را زیر نظر دامپزشک متخصص با خیالی آسوده بگذرانید و نتیجه مطلوب خود را ببینید.