1397/11/23 19:21

عقیم سازی و تخلیه سنگ های مثانه


جراجی هم زمان عقیم سازی و تخلیه سنگ های مثانه در یک سگ ماده تریر 7 ساله

     
     
     

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :